Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu

Skierowania

Tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej reguluje Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia osoby w placówce, wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS

Do niezbędnych dokumentów zalicza się:

  1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego z osobą zainteresowaną zamieszkaniem w DPS
  2. Decyzję o posiadanym dochodzie (świadczeniu emerytalnym, rentowym czy zasiłku),
  3. Zgodę osoby zainteresowanej zamieszkaniem w DPS na potrącanie określonej należności przez organ wypłacający świadczenie,
  4. Oświadczenie o wysokości dochodu współmałżonka, dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłaty (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej),
  5. Zgodę na zamieszkanie w DPS (podpisaną własnoręcznie lub przez opiekuna prawnego).

Decyzję o zakwalifikowaniu, skierowaniu lub odmowie skierowania do naszej placówki podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (MOPR), który mieści się przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu. (tel.566508562/63, www.mopr.torun.pl).

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w DPS otrzymuje pisemną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca w DPS. Dyrektor Domu przedkłada pisemną informację o terminie przyjęcia do DPS.

Przyjęcie do DPS może – w wyniku zdarzeń losowych – nastąpić poza kolejnością. Niezbędne dokumenty związane z umieszczeniem osoby w takim trybie powinny być skompletowane w terminie 3 miesięcy od dnia umieszczenia określonej osoby w DPS.

Odpłatność za pobyt

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu jest odpłatny na podstawie Art. 60-62 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Miesięczną opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

  1. Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. Gmina - do wysokości różnicy wynikającej z kosztów utrzymania w DPS, a odpłatnością wnoszoną przez mieszkańca i jego rodzinę.

Miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu wynosi 4.625,20 zł.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny