Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu

Projekty unijne

Zrealizowane projekty:

1. "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w DPS w Toruniu"

Projekt adresowany był do bezrobotnych mieszkańców Torunia - z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W ramach projektu beneficjenci skorzystali z następujących form pomocy:

 • Zajęcia z psychoedukacji
 • Nauka samoobsługi
 • Rehabilitacja
 • Zajęcia manualne
 • Spotkania z doradcą zawodowym
 • Zajęcia wspomagające rozwój osobowości kulturalnej i społecznej
 • Wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich rodzin

Udział w projekcie był bezpłatny. W jego ramach zapewniono 2 posiłki dziennie i zwrot kosztów dojazdu.

Zajęcia z uczestnikami były realizowane w terminie: luty 2010 - styczeń 2011, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Głównym miejscem realizacji zajęć był teren Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, choć zrealizowano również wyjazdy do istotnych - dla przebiegu programu - punktów miasta.

2. "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze sprawowania opieki nad seniorami."

Projekt realizowany był w terminie: 01.09.2005r. do 31.08.2006r. na terenie Torunia.

Partnerem projektu był Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ze względu na posiadaną bazę danych z ilością osób długotrwale bezrobotnych (powyższej 24 miesięcy) w mieście Toruń.

W trakcie trwania projektu sfinansowano beneficjentom ostatecznym obiady w trakcie szkoleń w DPS, zakupiono bilety miesięczne, sieciowe MZK na przejazdy na miejsce szkolenia oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Zakupiono odzież oraz obuwie ochronne, materiały biurowe i informacyjne, a także środki pielęgnacyjne. Uczestnicy projektu otrzymali również dodatek szkoleniowy za odbyte szkolenia w DPS oraz stypendium w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Wyposażono salę szkoleniową w meble oraz urządzenia biurowe. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano kampanię promującą projekt. Postęp rzeczowy realizacji projektu przebiegał prawidłowo. Postęp merytoryczny realizacji projektu zagwarantował zrealizowanie celów oraz zaplanowanych wydatków projektu.

Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta powyżej 24 miesięcy w liczbie 20 osób. Uczestnikami projektu było 80% kobiet i 20% mężczyzn. Kryteria wyboru uczestników projektu: przedział wiekowy od 22 lat do 45 lat, wykształcenie średnie ogólne lub kierunkowe związane z opieką nad osobami starszymi. Część z tych osób miało wykształcenie średnie a część wyższe. Grupa 20 wyłonionych osób była zainteresowana pracą opiekuna w środowisku osób starszych. Projekt był zgodny z polityką równych szans kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu w DPS Toruń przy ul. Chełmińskiej zostały przeprowadzone następujące działania:

 • warsztaty z zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej, związane ze sferą psychologiczną
 • blok aktywizująco-motywujący "Rynek pracy - wyzwanie dla każdego z nas"
 • szkolenie - prowadzenie działalności gospodarczej
 • warsztaty - zarządzanie gospodarstwem domowym
 • szkolenie teoretyczne z zakresu opieki nad seniorami
 • szkolenie praktyczne z zakresu opieki nad seniorami
 • pomoc psychologiczna - indywidualne konsultacje uczestników projektu z psychologiem

A ponadto:

 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (3 osoby odbyły przygotowanie zawodowe w DPS, natomiast 17 osób u toruńskich pracodawców)
 • pośrednictwo pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Dzięki znakomitej współpracy z partnerem projektu udało się osiągnąć zakładane rezultaty m.in. pięciu uczestników w momencie zakończenia realizacji projektu podjęło zatrudnienie, natomiast jedna osoba wolontariat. Wszystkie założone cele osiągnięto. Grupa 20 beneficjentów ostatecznych podjęła udział w projekcie, pozyskała kluczowe umiejętności pracownicze: pracy w zespole pracowniczym, pracy z osobami starszymi, nabyli umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania problemów wynikających z pracy mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, zwiększenie motywacji do działania oraz zaufania we własne siły, podwyższenie samooceny oraz świadomości praw i obowiązków. Pozytywne efekty działalności uczestników projektu oddziaływały na seniorów, na ich bezpieczeństwo oraz świadomość objęcia należytą opieką dla ułatwienia ich funkcjonowania. Beneficjenci ostateczni zostali przygotowani do zmiany zawodu. Pozyskali wiedzę na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Grupa odbyła 916 godzin szkoleń. Korzystali z technologii informatycznych w celu zdobycia umiejętności przygotowania dokumentacji (rozwój społeczeństwa informacyjnego). Uczestnicy projektu podwyższyli i zdobyli nowe kwalifikacje pozwalające na odnalezienie się na lokalnym rynku pracy w zakresie pracy opiekuna.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny